Mięśnie szyi – podział

Fotodepilacja Wrocław

Mięśnie szyi (musculi colli) – podział

Pod względem topograficznym mięśnie szyi dzielimy na trzy grupy:

– powierzchowną;
– środkową;
– głęboką.

Powierzchowne mięśnie szyi:

– mięsień szeroki szyi (platysma);
– mięsień mostkowo-obojczykowy (musculus sternocleidomastoideus).

Środkowe mięśnie szyi:

1. Mięśnie podgnykowe (musculi infrahyoidei):

– mięsień mostkowo-gnykowy (musculus sternohyoideus);
– mięsień mostkowo-tarczowy (musculus sternothyroideus);
– mięsień tarczowo-gnykowy (musculus thyrohyoideus);
– mięsień łopatkowo- gnykowy (musculus omohyoideus).

2. Mięśnie nadgnykowe (musculi suprahyoidei):

– mięsień dwubrzuścowy (musculus digastricus);
– mięsień rylcowo-gnykowy (musculus stylohyoideus);
– mięsień żuchwowo-gnykowy (musculus mylohyoideus);
– mięsień bródkowo-gnykowy (musculus geniohyoideus).

Głębokie mięśnie szyi:

1. Mięśnie pochyłe (musculi scaleni):

mięsień pochyły przedni (musculus scalenus anterior);
mięsień pochyły środkowy (musculus scalenus medius);
mięsień pochyły tylny (musculus posterior).

2. Mięśnie przedkręgowe (musculi prevertebrales):

a) mięśnie długie:

– mięsień długi szyi (musculus longus colli);
– mięsień długi głowy (musculus longus capitis).

b) mięśnie krótkie:

– mięsień prosty przedni głowy (musculus rectus capitis anterior);
– mięśnie międzypoprzeczne przednie szyi (musculi intertransversarii cervicis anteriores).

Polecane produkty:

Rehabilitacja Wrocław

Zostaw komentarz