RSQ Technologies

Mięśnie szyi (musculi colli) pod względem topograficznym dzieli się na 3 grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. Układają się symetrycznie dookoła kręgosłupa. Odpowiadają nie tylko za stabilizację głowy i szyi, ale także za ruchy kości gnykowej, żuchwy czy nawet języka.

Powierzchowne mięśnie szyi

 1. Mięsień szeroki szyi – jest płaski i szeroki. Pociąga kąty ust ku dołowi nadając twarzy groźną, przestraszoną lub wściekłą minę.pp: wysokość II lub III żebra.pk: powięź przyusznicza i żwaczowa, włókna obniżacza wargi dolnej, żuchwa.
 2. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy – jest bardzo silnym mięśniem odpowiadającym za jednostronne zgięcie głowy do boku i obracanie jej w stronę przeciwległą. Obustronna praca mięśni zgina głowę do tyłu. Zbudowany jest z dwóch głów: przyśrodkowej i bocznej.pp: przednia powierzchnia rękojeści mostka (głowa przyśrodkowa), koniec mostkowy obojczyka (głowa boczna).pk: powierzchnia boczna wyrostka sutkowatego, odcinek boczny kresy karkowej górnej.

Środkowe mięśnie szyi

Mięśnie środkowe szyi dzielą się dodatkowo na mięśnie podgnykowe i nadgnykowe.

Sklep Spirulina

Mięśnie podgnykowe

 1. Mięsień mostkowo-gnykowy – biegnie od klatki piersiowej aż do kości gnykowej jako taśma o szerokości 1,5-2 cm. Obniża kość gnykową.pp: tylna powierzchnia rękojeści mostka, koniec mostkowy obojczyka, staw mostkowo-obojczykowy.pk: trzon kości gnykowej.
 2. Mięsień łopatkowo-gnykowy – jest długim i spłaszczonym mięśniem. Zwiększa światło żyły szyjnej wewnętrznej.pp: górny brzeg łopatki, więzadło poprzeczne łopatki, podstawa wyrostka kruczego.pk: trzon kości gnykowej.
 3. Mięsień mostkowo-tarczowy – to płaski mięsień o kształcie wydłużonego czworoboku. Obniża chrząstkę tarczową.pp: tylna powierzchnia rękojeści mostka, chrząstka I żebra.pk: kresa skośna chrząstki tarczowatej.
 4. Mięsień tarczowo-gnykowy – biegnie jako przedłużenie poprzedniego mięśnia.pp: kresa skośna chrząstki tarczowatej.pk: trzon i rogi większe kości gnykowej.

Mięśnie nadgnykowe

 1. Mięsień dwubrzuścowy – składa się z 2 brzuśców: przedniego i tylnego. Odpowiada za opuszczanie żuchwy.pp: ścięgno pośrednie (brzusiec przedni), wcięcie sutkowe kości skroniowej (brzusiec tylny).pk: dół dwubrzuścowy żuchwy.
 2. Mięsień rylcowo-gnykowy – mięsień ten pociąga kość gnykową ku górze i ku tyłowi.pp: wyrostek rylcowaty kości skroniowej.pk: trzon lub rogi większe kości gnykowej.
 3. Mięsień żuchwowo-gnykowy – obniża żuchwę, napina dno jamy ustnej, a także podpiera i unosi język.pp: kresa żuchwowo-gnykowa żuchwy.pk: przednia powierzchnia trzonu kości gnykowej.
 4. Mięsień bródkowo-gnykowy – opuszcza żuchwę i unosi język.pp: kolec bródkowy żuchwy.pk: przednia powierzchnia trzonu kości gnykowej.

Głębokie mięśnie szyi

Mięśnie głębokie szyi dzielą się na 2 rodzaje mięśni: pochyłe i przedkręgowe.

Mięśnie pochyłe

 1. Mięsień pochyły przedni – rozpoczyna się czterema pasmami.pp: guzki przednie wyrostków poprzecznych od III do VI kręgu szyjnego.pk: I żebro.
 2. Mięsień pochyły środkowy – rozpoczyna się 6 lub 7 pasmami.pp: wyrostki poprzeczne I do VI kręgu szyjnego.pk: I żebro.
 3. Mięsień pochyły tylny – rozpoczyna się 2 lub 3 pasmami.pp: wyrostki poprzeczne V lub VI kręgu szyjnego.pk: boczna powierzchnia II żebra.

Mięśnie przedkręgowe

 1. Mięsień prosty przedni głowy – to stosunkowo niewielki mięsień o czworobocznym kształcie.pp: nasada wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego.pk: część podstawna kości potylicznej.
 2. Mięsień długi głowy – jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy.pp: guzki przednie wyrostków poprzecznych od III do VI kręgu szyjnego.pk: tuż przed mięśniem przednim głowy.
 3. Mięsień długi szyi – składa się z 3 głównych pasm: przyśrodkowego, bocznego skośnego górnego i bocznego skośnego dolnego.pp: II-IV kręg szyjny (pasmo przyśrodkowe), wyrostki poprzeczne od III do VI kręgu szyjnego (pasmo boczne skośne górne), od I do III kręgu piersiowego (pasmo boczne skośne dolne).pk: guzki przednie wyrostków poprzecznych V-VII kręgu szyjnego.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław