Medfile

Mięśnie rotatory zewnętrzne stawu biodrowego (ruch odwracania – supinacji)

1. Mięsień pośladkowy wielki (musculus gluteus maximus).
2. Część tylna mięśnia pośladkowego średniego i małego (m. gluteus medius et minimus).
3. Mięsień zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny (m. obturatorius interius et externus).
4. Mięsień biodrowo-lędźwiowy (m. iliopsoas).
5. Mięsień przywodziciel długi i krótki (m. adductor longus, brevis).
6. Część przednia mięśnia przywodziciela wielkiego (m. adductor magnus).
7. Mięsień prosty uda (m. rectus femoris).
8. Mięsień krawiecki (m. sartorius).
9. Mięsień grzebieniowy (m. pectineus).
10. Mięsień bliźniaczy górny i dolny (m. gemellus superior et inferior).
11. Głowa długa mięśnia dwugłowego uda (m. biceps femoris).
12. Mięsień czworoboczny uda (m. quadratus femoris).
13. Mięsień gruszkowaty – do 70° zgięcia w stawie biodrowym (m. piriformis).

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław