Fotodepilacja Wrocław

Mięśnie pochyłe (musculi scaleni)

wchodzą w skład głębokich mięśni szyi. Rozwojowo należą do układu mięśni międzyżebrowych, które połączyły się ze sobą na skutek zaniku żeber w odcinku szyjnym kręgosłupa.

1. Mięsień pochyły przedni (musculus scalenus anterior)

pp: guzki przednie wyrostków poprzecznych kręgów C3 (C4)-C6
pk: guzek mięśnia pochyłego przedniego na górnej powierzchni pierwszego żebra

Unerwienie:

C5 – C7

2. Mięsień pochyły środkowy (musculus scalenus medius)

Mięsień ten przebity jest nerwami pieriowymi przednimi splotu ramiennego.

pp: guzki przednie wyrostków poprzecznych wszystkich kręgów szyjnych
pk: górna powierzchnia I żebra (ku tyłowi od bruzdy tętnicy podobojczykowej), za mięśniem pochyłym przednim

Unerwienie:

Sklep Spirulina

C4 i C7

3. Mięsień pochyły tylny (musculus scalenus posterior)

pp: guzki tylne wyrostków poprzecznych kręgów C5 -C6 (C7)
pk: powierzchnia boczna (górny brzeg) II żebra

Unerwienie:

C7 – C8

Czynność:

mięśnie pochyłe oddziałują na kręgosłup szyjny – skurcz obustronny powoduje zgięcie przednie, skurcz jednostronny zgina do boku. Ich działanie jest również pomocnicze przy wdechu, gdyż przy ustalonym kręgosłupie szyjnym unoszą żebra.

Unerwienie mięśni pochyłych:

–  gałązki splotu szyjnego i ramiennego: C3-C8.

Zdarza się, że występują mięśnie pochyłe dodatkowe. Najczęściej (około 60%) to mięsień pochyły najmniejszy (musculus minimus). Jest odszczepioną częścią mięśnia pochyłego przedniego. Między dwoma tymi mięśniami może przebiegać tętnica podobojczykowa. Gdy ulegnie ona w tym miejscu uciskowi, może dawać objawy określane klinicznie jako “zespół mięśnia pochyłego”.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław