Fotodepilacja Wrocław

Mięsień wielodzielny (musculus multifidus)

– przebiega wzdłuż  kręgosłupa od kości krzyżowej do kręgu obrotowego. Jego włókna mijają 2-4 kręgi. Leży pod mięśniem półkolcowym.

Przyczepy:

pp:
– powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej
– więzadła krzyżowo-biodrowe tylne
– grzebień biodrowy
– powięź piersiowo-lędżwiowa
– wyrostki suteczkowate kręgów lędźwiowych
– wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych
– wyrostki stawowe dolne kręgów szyjnych 5-7

pk:
– wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, piersiowych i szyjnych.

Sklep Spirulina

Czynność:

– przy skurczu obustronnym prostuje kręgosłup i ustala jego położenie;
– skurcz jednostronny zgina kręgosłup bocznie i rotuje w stronę przeciwną.

Unerwienie:

gałęzie tylne nerwów rdzeniowych C3-S4.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław