Medfile

Mięsień biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis)

stanowi boczne pasmo mięśnia krzyżowo-grzbietowego (prostownik grzbietu), dzieli się na część lędźwiową, część klatki piersiowej i część szyjną.

Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum)

pp: powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej

pk: kąty sześciu dolnych żeber.

Mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej (m. iliocostalis thoracis)

Przebiega jako przedłużenie części lędźwiowej.

pp: kąty sześciu dolnych żeber

Sklep Spirulina

pk: kąty sześciu górnych żeber.

Mięsień biodrowo-żebrowy szyi

pp: kąty żeber III-VI

pk: wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych IV-VI.

Czynność:

Działając jednostronnie mięsień bierze udział w zginaniu tułowia w bok, przy obustronnym skurczu prostuje tułów.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław