Fotodepilacja Wrocław

Jama nosowa (cavum nasi)

– stanowi początkowy odcinek dróg oddechowych. Jej zadaniem jest oczyszczenie, ogrzanie i odpowiednie nawilżenie wprowadzanego do płuc powietrza.

Początek jamy nosowej stanowi otwór gruszkowaty (apertura piriformis), a kończy się ona nozdrzami tylnymi (choanae).
Przegroda nosa dzieli jamę nosową na dwie połowy. Przednia część każdej z nich tworzy przedsionek nosa, do którego prowadzą nozdrza przednie, a od tyłu przez nozdrza tylne jama nosowa łączy się z gardłem.

Jama nosowa właściwa jest ograniczona czterema ścianami:
– ścianę przyśrodkową tworzy przegroda nosa;
– ścianę dolną – podniebienie;
– ścianę górną – kości: nosowa,  czołowa, sitowa, klinowa;
– ścianę boczną – szczęka, kość sitowa, małżowina nosowa dolna, kość łzowa, kość podniebienna i kość klinowa.

Sklep Spirulina

Na ścianie bocznej występują trzy małżowiny nosowe: górna, środkowa i dolna, które dzielą boczną część jamy nosowej na trzy przewody: górny, środkowy i dolny (measus nasi superior, medius et inferior). Do tych przewodów uchodzą zatoki przynosowe oraz przewód nosowo-łzowy.
Jamę nosową wyścieła błona śluzowa. W jej obrębie, w okolicy przegrody znajduje się narząd powonienia.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław