Fotodepilacja Wrocław

Dół pachowy (fossa axillaris)

stanowi zagłębienie między ramieniem, a klatką piersiową. Zajmuje on okolicę pachową.

Dół pachowy – granice:

– od przodu – fałd pachowy przedni, utworzony przez brzeg dolny mięśnia piersiowego większego;
– od tyłu – fałd pachowy tylny, wytworzony przez dolny brzeg mięśnia najszerszego grzbietu.

Skóra dołu pachowego zawiera liczne gruczoły potowe, łojowe i apokrynowe. U osób dojrzałych płciowo jest ona owłosiona.

Sklep Spirulina

Jama pachowa (cavum axillare)

Po usunięciu skóry dołu pachowego oraz powięzi i występującej w głębi tkanki tłuszczowej zarysowują się wyraźnie ściany jamy pachowej o kształcie trójściennego ostrosłupa skierowanego wierzchołkiem do obojczyka.

Jama pachowa – granice:

– ścianę przednią stanowią mięśnie piersiowe, większy i mniejszy;
– ścianę tylną – mięsień podłopatkowy, mięsień najszerszy grzbietu i mięsień obły większy;
– ścianę przyśrodkową tworzy mięsień zębaty przedni.

Jama pachowa – zawartość:

tkanka tłuszczowa, splot ramienny i jego gałęzie, tętnicę i żyłę pachową oraz naczynia i węzły chłonne.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław