Wschodnie Targi Rehabilitacji – może potrzebować ich co piąty mieszkaniec Lubelszczyzny

Zapotrzebowanie na usługi i produkty rehabilitacyjne na Lubelszczyźnie stale wzrasta - w woj. lubelskim co piąta osoba jest osobą niepełnosprawną. Wschodnie Targi Rehabilitacji to wydarzenie stworzone dla nich, ich opiekunów i bliskich. Zapraszamy 14-15 października do Targi Lublin (ul. Dworcowa 11). Innowacje w rehabilitacji Wśród