Odruch miotatyczny

Odruch miotatyczny (własny mięśnia) to odruch, którego łuk odruchowy ma początek w receptorze znajdującym się w mięśniu, a mięsień ten jest jednocześnie efektorem tego ruchu. Najbardziej popularny odruch miotatyczny to odruch kolanowy. Odruch miotatyczny - odruch kolanowy Odruch kolanowy to odruch na rozciąganie, ponieważ skurcz