Próba ortostatyczna

Próba ortostatyczna - służy ocenie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała (z leżenia do stania). Nieznaczny wzrost częstości skurczów serca i podwyższenie ciśnienia świadczą o prawidłowej reakcji sercowo - naczyniowej. Przebieg badania - próba ortostatyczna Osoba badana leży przez 10 min, po czym ma