Hematologia

Krioglobuliny

Krioglobuliny to immunoglobuliny lub kompleksy zawierające immunoglobuliny, które w niskiej temperaturze spontanicznie zmieniają się, tworzą żele, po czym ulegają rozpuszczeniu przy ogrzaniu. Ich obecność w organizmie człowieka prowadzi do krioglobulinemii.   Typy krioglobulin Wyróżnia się następujące typy krioglobulin: I – monoklonalne, najczęściej klasy M; II

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA to autoprzeciwciała reagujące z antygenami jądra komórkowego, z których część poddaje się ekstrakcji.   Zastosowanie kliniczne Obecność ANA ma duże znaczenie w przebiegu chorób reumatycznych, w związku z czym w przypadku podejrzenia wielu jednostek chorobowych dokonuje się oceny obecności tych przeciwciał. Częstość

Czynnik reumatoidalny (RF)

Czynnik reumatoidalny RF to najbardziej znany marker immunologiczny w reumatoidalnym zapaleniu stawów. To autoprzeciwciało skierowane przeciwko domenie CH2 i CH3 regionu Fc immunoglobuliny klasy IgG. Został on odkryty w 1930 roku przez Waalera i Rosego.   Występowanie czynnika RF Początkowo czynnik ten pojawia się w

Odczyn Biernackiego (OB)

Odczyn Biernackiego (OB) to wskaźnik opadania erytrocytów (ang. erythrocyte sedimentation rate - ESR). Określa szybkość opadania elementów morfotycznych krwi. Badanie laboratoryjne polega na umieszczeniu krwi w probówce wraz z antykoagulantem (substancja przeciw krzepnięciu). Następnie po upływie jednej, a później dwóch godzin odczytuje się wysokość położenia

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź