Jonoforeza nerwu kulszowego

Jonoforeza nerwu kulszowego Przykładowe roztwory: jodowy, wapniowy, nowokaina. Ułożenie elektrod: poprzeczne, duże elektrody o tych samych rozmiarach. Elektroda czynna: na tylnej powierzchni uda, między fałdem pośladkowym, a dołem podkolanowym, owinięta podkładem. Elektroda bierna: przeciwlegle - na przedniej powierzchni uda z podkładem. Natężenie prądu: 12-20 mA.