Wybór elektrod, miejsce ułożenia (diadynamik – prądy Bernarda)

Wybór elektrod - diadynamik Elektrody równej wielkości. Zasady układania elektrod - diadynamik Elektroda czynna - katoda - w miejscu bólu (w zaniku prostym katoda dystalnie, anoda proksymalnie). Elektroda bierna - anoda - (poprzecznie - po przeciwnej stronie). Jeżeli ból występuje po obu stronach to stosujemy