RSQ Technologies

Rehabilitacja po operacji chrząstki stawu kolanowego jest procesem złożonym i wymaga pełnego zaangażowania pacjenta. Dodatkowo czynności fizjotrapeutyczne ściśle zależą od etapu po operacji.

Prawidłowo prowadzona, kompleksowa terapia umożliwia pełen powrót do aktywności fizycznej i czynności dnia codziennego.

Rehabilitacja po operacji chrząstki stawu kolanowego

Istnieje wiele metod operacyjnych leczenia chrząstki stawowej, w tym:

 • wycięcie osteofitów;
 • abrazja;
 • uzupełnianie ubytków włóknami węglowymmi;
 • wszczepy chrzęstno-kostne autogenne oraz allogeniczne;
 • terapia genowa.

W rezultacie każda ingerencja w struktury organizmu wymaga podjęcia odpowiednich metod terapeutycznych po zabiegu.

Zobacz również: fizjoterapia po operacji stawu kolanowego

I etap

Rehabilitacja po operacji chrząstki stawu kolanowego w pierwszy etapie obejmuje przede wszystkim odciążenie kończyny operowanej. Ponadto czas trwania zależy od techniki operacyjnej i podawany jest w tygodniach:

 • wygładzanie: 4-5;
 • mikrozłamania: 6-8;
 • przeszczepy chrzęstno-kostne (plastyka mozaikowa): 3-5;
 • przeszczepy płatów chrzęstno-kostnych: 6-8.

Należy przy tym pamiętać, że wyłącznie oszczędzanie kończyny nie będzie korzystnie wpływało na regenerację. Nawet na tym etapie stosuje się zabiegi fizykalne i ćwiczenia.

Wśród zabiegów najczęściej mówi się o krioterapii. Stosuje się okłady z lodu lub Cryo Caft 10-15 minut, od 6 dnia oparami azotu przez 3-4 minuty. Z kolei od 6 dnia można wprowadzić elektrostymulację mięśni przednich i tylnych uda.

W przypadku kinezyterapii znaczenie mają ćwiczenia:

 • bierne na szynach CPM – 30-40 minut. Po operacji metodą przeszczepów płatów chrzęstno-kostnych przez pierwsze 3 tygodnie należy stosować zakres ruchów dla chrząstki stawu rzepkowo-udowego: 0-25 stopni oraz dla chrząstki powierzchni nośnej kłykci: 30-60 stopni;

Rehabilitacja szyna CPM

 • izometryczne wszystkich grup mięśniowych kończyn dolnych: 2 serie po 8 powtórzeń, 2-3 minuty przerwy między seriami.

Ponadto po każdym z w/w punktów mobilizacja stawu rzepkowo-udowego.

Sklep Spirulina

Końcem tego etapu rozpoczyna się naukę chodu o kulach z odciążeniem kończyny operowanej.

II etap

Obejmuje stopniowe obciążanie kończyny operowanej. Również w tym przypadku czas trwania zależy od techniki operacyjnej w tygodniach:

 • wygładzanie: 4;
 • mikrozłamania: 4-5;
 • przeszczepy chrzęstno-kostne: 4-5;
 • przeszczepy płatów chrzęstno-kostnych: 5.

Ogromne znaczenie na tym etapie ma kinezyterapia, a dokładniej:

 • ćwiczenia izometryczne mięśni kończyn dolnych: 2 serie po 8-10 powtórzeń dla każdej grupy mięśniowej, a także izometryczne ze stopniowym oporem (30%, następnie co tydzień + 5-10%) mięśni kończyn dolnych przy wyproście w stawie kolanowym;
 • mobilizacja stawu rzepkowo-udowego: 6-8 powtórzeń. Druga seria po punkcie 5, trzecia po punkcie 6;
 • ćwiczenia na szynie CPM: 30 minut, pełny zakres ruchu.
 • ćwiczenia nacisku kończyny operowanej o sile większej od masy ciała o 15-30%.

Osobno należy omówić niezwykle ważną grupę ćwiczeń propriocepcji. Przebiegają one w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. W efekcie od obciążeń wg pomiarów kontrolnych na platformie tensometrycznej, przechodzi się w kolejnych 4-5 tygodniach stopniowo do pełnego obciążenia. Kąt zgięcia w stawie kolanowym wynosi:

 • po operacji chrząstki kłykci: 30-40 stopni;
 • po operacji chrząstki stawów rzepkowo-udowych: 15-20 stopni.

Stosuje się też ćwiczenia propriocepcji na niestabilnym podłożu.

Na tym etapie ma miejsce kontynuacja elektrostymulacji mięśni przednich i tylnych uda oraz nauka chodu bez kul.

III etap

Obejmuje pełne obciążenie kończyny operowanej i przywracanie jej funkcji. Ma również miejsce doskonalenie chodu, a także nauka prawodłowego i samodzielnego chodzenia po schodach.

Stosuje się następujące ćwiczenia:

 • na ergometrach rowerowych;
 • izometrczne z oporem;
 • marsz na bieżni ruchomej (propriocepcja dynamiczna);
 • zwiększające obciążenie osiowe kończyny na platformie;
 • propriocepcji na miękkim podłożu;
 • marsz przy zmiennym kącie nachylenia;
 • na stepie;
 • czynne z oporem grup mięśniowych poza okolicą operowaną;
 • ćwiczenia specyficzne dla trybu życia, pracy zawodowej lub sportu.

IV etap

Czwarty i ostatni etap obejmuje fizjoterapię sportową – od 5 miesiąca po operacji, 3 razy w tygodniu, przy czym kontynuuje się elementy z III etapu.

Ma miejsce:

 • trening siły w warunkach statycznych – od 35% obciążenia wartości maksymalnej uzyskanej w pomiarach. Po 3-4 tygodniach 50%, następnie 60% aktualnej maksymalnej wartości.
 • bieg na bieżni ruchomej, następnie na twardym podłożu gdy spełnione są następujące warunki: wartości momentów sił kończyny operowanej wynoszą 65% tych wartości kończyny zdrowej oraz siła nacisku w składowej pionowej wynosi minimum 2 razy wartość nacisku masy ciała;
 • trening siłowy, wytrzymałościowy, równoważny;
 • terning propriocepcji o wysokiej trudności.

Pod koniec 6 miesiąca po operacji wprowadza się ćwiczenia szybkościowe, skoczne, zwinnościowe, a także bieg o zmiennym kierunku ruchu. Zalecany jest także basen 1-2 razy w tygodniu lub masaż podwodny.

Bibliografia

 1. Jopek R., Grabowski J., Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych na chrząstce stawowej, Acta Clinica, 1/2001.
 2. Adamczyk G., Antolak Ł., Skrok T., (i inni), Wczesne wyniki leczenia ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego za pomocą autogennych przeszczepów chrzęstno-kostnych sposobem OATS, Acta Clinica, 1/2001.
 3. Czamara A., Fizjoterapia po operacjach chrząstki stawu kolanowego, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław