Fizjoexpert Futuro

Fizjoterapia (ang. physiotherapy) to nauka zajmująca się leczeniem lub wspomaganiem leczenia poprzez stymulację odpowiednich zakończeń nerwowych za pomocą różnych metod. Obecnie w Polsce fizjoterapeutą można zostać po ukończeniu studiów wyższych, które są dwustopniowe (3-letnie licencjackie oraz 2-letnie magisterskie), ale poszczególne umiejętności wchodzące w skład szeroko rozumianej rehabilitacji można doskonalić także na kursach szczegółowych, które nie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego.

co to jest fizjoterapia

Czym zajmuje się fizjoterapia?

Fizjoterapia ma swoje początki w medycynie tradycyjnej Orientu i do dziś korzysta właściwie z tych samych technik, nieco rozbudowanych i o zmienionej podbudowie teoretycznej co dawniej. Stwierdzeniem, które dało początek fizjoterapii, było konfucjańskie uzależnienie okresu rekonwalescencji od pozycji ciała. Wówczas tłumaczono to przepływem energii, dziś reakcjami fizjologicznymi, aczkolwiek fizjoterapia nie odpowiada bezpośrednio na przyczyny choroby, tylko raczej na obszary ciała związane z obserwowanymi objawami.

Leczenie czy wspomaganie?

Co do miejsca fizjoterapii we współczesnej medycynie trudno o jednoznaczne stwierdzenie, czy jest to samodzielna metoda leczenia, czy tylko element wspomagania terapii. Teoretycznie niektóre dolegliwości, szczególnie te, które wynikają bezpośrednio z pobudzenia lub bierności układu nerwowego, można leczyć wyłącznie fizjoterapeutycznie, ale znacznie częściej zabiegi fizjoterapii używane są jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej.

Sklep Spirulina

Fizjoterapeuta – kim jest i co potrafi?

W czasie studiów każdy fizjoterapeuta nabywa umiejętności przydatne przy praktykowaniu zabiegów należących do różnych grup takich jak: masaż, balneoterapia, ergoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, klimatoterapia i terapia manualna. W swoje pracy fizjoterapeuci często korzystają z nowoczesnych urządzeń wspomagających wykonywanie niektórych typów zabiegów, przy czym mogą to być urządzenia w różnym stopniu skomplikowane i działające na różnej zasadzie.

Fizjoterapeuta, choć nie jest lekarzem, doskonale orientuje się w wybranych jednostkach chorobowych, co pomaga mu w pracy. Potrafi dobrać odpowiednie względem konkretnego schorzenia metody terapeutyczne i dostosować je do specyfiki pacjenta. Cechą charakterystyczną zabiegów fizjoterapeutycznych jest ich duża elastyczność, bo np. w trakcie masażu można pominąć lub zmienić niektóre chwyty czy opuścić wybrane partie ciała, aby – przy uzyskaniu dosyć dobrego efektu – pominąć techniki powodujące dyskomfort pacjenta. Równie ważne jest ustalenie właściwych parametrów urządzeń technicznych. Są one wykorzystywane w trakcie zabiegu i teoretyczna wiedza w tym zakresie przekazywana jest na studiach i w czasie kursów doszkalających. Trzeba jednak podkreślić, że tylko praktyka pozwala udoskonalić intuicję niezbędną do szybkiego podejmowania decyzji w kontekście konkretnego przypadku.

Kim fizjoterapeuta obecnie nie jest?

Fizjoterapeuta, kierując się własnym doświadczeniem i wiedzą, może doradzić konsultacje z lekarzem, natomiast nie może ani do niego formalnie skierować, ani nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących sposobu leczenia, jeśli wykraczałyby one poza zakres kompetencji terapeuty. Lekarz na skierowaniu wskazuje, jakie zabiegi są zalecane pacjentowi i terapeuta może dostosować sposób ich prowadzenia, ale nie może samodzielnie zmienić typu zabiegu. Nie może także podejmować decyzji o zakończeniu leczenia – jeśli cykl przepisanych zabiegów nie pomaga pacjentowi w stopniu wystarczającym, ten musi wrócić do lekarza w celu kontynuacji leczenia konwencjonalnego.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław