Hipernatremia

Hipernatremia określa zwiększenie stężenia sodu w surowicy powyżej 148 mmol/L. Podzielono ją umownie na ostrą, jeśli rozwija się w ciągu 48 godzin, i przewlekłą. Szacuje się, że zaburzenie to dotyczy około 4% pacjentów hospitalizowanych oraz 3% przyjmowanych do szpitala.   Z czego wynika hipernatremia? Hipernatremia może występować u chorych, w których ustroju zawartość sodu jest […]