Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 5.00/5 (100.00%) 1 ocen

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia

- zaburzenia przewodnictwa między przedsionkami, a komorami. Może być:
- typu Mobitz I (periodyka Wenckebacha) – fizjologiczny;
- typu Mobitz II – patologiczny.

Mobitz I:

- wydłuża się odcinek PQ;
- okresowo wypada zespół QRS;
- po wypadniętym zespole QRS odcinek PQ jest krótszy od poprzedniego.

Mobitz II:

- odcinek PQ jest stały;
- okresowo wypada zespół QRS.

W opisie EKG podaje się stosunek występowania załamka P do zespołu QRS np. 4:3, 3:2.

Udostępnij